Blog

A tudománykommunikáció értelme/értéke

A könyv a „Tudás és társadalom kommunikációja – a tudományos kutatás és technológiai fejlesztés társadalmi jelenléte” kutatási és kommunikációs program első eredményeit foglalja össze. E kutatási program elkötelezett a tudományszkeptikus főárammal szemben, érkezzen az akár a rövid távú technokrata haszonelvűség, akár a nyugati kultúra racionalitás-elvének megkérdőjelezése irányából. A kötet az elméleti megközelítések ismertetése mellett konkrét példákat és a gyakorlatban is használható tudománykommunikációs megoldásokat mutat be. A válogatás célja, hogy igazolja a magyar tudományos közösség és döntéshozók számára: érdemes megismerni a kutatás-fejlesztés legújabb kommunikációs fejleményeit!

A kötetben elsőként a Mindentudás Egyeteme kiinduló megfontolásait összefoglaló és közönségfogadtatását bemutató tanulmányokat elevenítünk fel, illetve a World ScienceForum 2005 záródokumentumának bővített anyagát tárjuk az olvasók elé – mindezt a tudomány és társadalom közti kommunikáció nemzetközi tendenciáinak tükrében.

Az angol nyelven is olvasható elemzések közül Soós Sándor Current Science and Applied Ethics, Theories and Practice: Mapping the Field című írása az alkalmazott és professzionális etika párbeszédét, valamint a bioetikának, a tudományetikának az általában vett makroetikától való fokozatos önállósodását térképezi fel. Rédey Soma: Science for the Public – The Dimensions of Science Communication című tanulmányában pedig a különféle, tudománykommunikációt megalapozó elméletek áttekintése, a tudásáramlás hagyományos modellje, és ahhoz képest a kognitív kommunikációt megvalósító, a közönséget aktív, személyes válaszokra késztető jövőbeni tudománykommunikációs modell jelenik meg. A tanulmányok után egy szöveggyűjteményt olvashatnak könyvünkben, amely jól dokumentálja, hogy a hazai bölcsészeti és tudományelemző irodalomban jelen van a tudománykommunikáció tematikája.

Kutatásainkhoz a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Jedlik Ányos programja biztosított támogatást.

A tudománykommunikáció értelme/értéke. Szerk: Fábri György. (Tudomány – Társadalom – Kommunikáció I.). Tudástársadalom Alapítvány, Budapest, 2006.

Tartalom

Előszó (Letöltés)

A “Tudás és társadalom kommunikációja – a tudományos kutatás és technológiai fejlesztés társadalmi jelenléte” kutatási programról (Letöltés)

Fábri György: Mindentudás Egyeteme – A Műhely (Letöltés)

Tudomány, etika, felelősség – a WSF Budapest 2005 záródokumentuma (Letöltés)

Rédey Soma: Nyilvános tudomány: A kommunikáció és a tudomány kapcsolódási pontjai (Letöltés)

Mindentudás Egyeteme a számok tükrében (Letöltés)

Soós Sándor: Current Science and Applied Ethics, Theories and Practice: Mapping the Field (Letöltés)

Rédey Soma: Science for the Public – The Dimensions of Science Communication (Letöltés)

Szebik Imre: Az emberi génterápia etikai kérdései (Letöltés)

Kumin Ferenc: Kapacitásépítés – új törésvonalak a világgazdaságban (Letöltés)

Bedő Viktor: A mobil kommunikáció lehetőségei a tudomány és a társadalom közti párbeszéd alakításában (Letöltés)

Mosoniné Fried Judit – Pálinkó Éva – Stefán Eszter: Empirikus vizsgálat a párbeszédről (Letöltés)

Tudomány és közönség találkozása: Mindentudás Egyeteme klubbeszélgetések (Letöltés)

Megosztás