Tudománykommunikációs képzés, tréningek

A tudományos kutatás társadalmi támogatottságának sikere jórészt azon múlik, hogy a kutatók mennyire készek és képesek párbeszédre a közvéleménnyel, hogyan képviselik a nyilvánosság fórumain eredményeiket. A tudomány kommunikálása és menedzselése egyaránt professzionalitást kíván, amihez a szaktudományos gyakorlaton túli ismeretek és készségek szükségesek.

A képzés sajátossága, hogy kifejezetten a kutató szempontjából és hasznára közvetíti azokat az ismereteket és készségeket, amelyek segítik tájékozódását és fellépését szakmai munkájának intézményrendszeri és kommunikációs környezetében.

A tanfolyam kommunikációs ágának célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel lássa el a résztvevőket, melyek alkalmassá teszik őket a tudomány közvetítésére, mégpedig közérthető, sok szempontú, a modern technika nyújtotta lehetőségeket maximálisan kihasználó formákban, mind a szakmai, mind a laikus nagyközönségnek. Hangsúlyozottan nem tudományos újságíró képzés indul! Célunk a média működését ismerő, abban megnyilatkozni, kapcsolatot tartani, a tudományos eredményeket közérthetően kommunikálni tudó tudományt művelő szakemberek képzése.

A kutatásmenedzsment képzési ág tudományszervezeti, tudománypolitikai, projekt-szervezési, pályázati és gazdasági-vezetési ismereteket nyújt. Ezen képzési modulok elvégzése hozzásegíti a kollégákat ahhoz, hogy kutatói pályájuk során nagyprojektek, kutatóhelyek, intézmények, innovációs vállalkozások vezetői feladatait ellássák, megfelelve az állami költségvetési és a piaci gazdálkodói elvárásoknak egyaránt. A tanfolyam elvégzésével a résztvevők teljesíthetik a költségvetési intézmények vezetői számára jogszabályban előírt ismeretanyagok elsajátítását.

Ennek megfelelően a tanfolyamot sikeresen elvégző kutatók rendelkezni fognak azzal a szakmai tudással és gyakorlati alapokkal, melyek révén képesek lesznek:

– kutatásaikról illetve intézményükről a médiában hitelesen és hatásosan információkat közölni;

– a döntéshozók és laikus érdeklődők számára egyaránt érthetően és meggyőzően bemutatni szakmai tevékenységüket;

– projektjeik, intézményük munkájának stratégiai tervezésekor és megvalósításakor figyelembe venni a kellő információkat a kutatás-fejlesztési rendszer és az intézménypolitika helyzetéről, folyamatiról;

– megfelelni a kutatás- és intézménymenedzsmenti feladatok elvárásainak a gazdálkodás, projektmenedzsment és szakpolitika területén egyaránt;

– ilyen irányú érdeklődésük esetén bekapcsolódni az intézményi, országos és uniós kutatáspolitika folyamataiba.

A képzés tananyaga egyaránt tartalmaz elméleti és gyakorlati tudnivalókat. A mindennapi munkában jól használható, praktikus ismereteket olyan módon nyújtja, hogy azok szilárd ismeretanyagra, magas színvonalú háttértudásra támaszkodnak. Az elméleti tárgyak oktatásánál figyelembe vesszük, hogy a hallgatóság már nem az egyetemek padsoraiban ül, hanem többnyire önálló kutatási témával bíró munkatárs, s e tárgyakat ennek figyelembe vételével, gyakorlati példákon szemléltetve kívánjuk oktatni.

Oktatóink soraiban megtaláljuk a Magyar Tudományos Akadémia munkatársait éppúgy, mint az egyes tantárgyakhoz tartozó szakterületek és intézmények kiemelkedő képviselőit. A képzéshez tartozó oktatói kör ösztönző központja lesz a hazai tudománykommunikáció szerteágazó, de a közös célért megfelelően és hatékonyan együttműködni tudó hálózatának.

A képzés során kiemelten fontosnak tartjuk a tananyag formálásában a résztvevők, a kutatóhelyek vezetőinek, valamint oktatóinknak visszajelzéseit. Ennek erősítése érdekében rendszeres alkalmakat, információs csatornákat biztosítunk ahhoz, hogy valóban közös, kollegiális munkával alakítsuk ki az egész magyar K+F rendszer számára példaadó és szolgáltató tudománykommunikációs és kutatásmenedzsment képzés kereteit és tartalmát!

Az első tudománykommunikációs és kutatásmenedzsment képzésünk 2007. szeptemberben indult az akadémiai kutatóhelyek, a kutatás-fejlesztés menedzsmentjének és a média szakembereinek közreműködésével.