Elméleti kutatások

elmeletikutatasok_computer-767776_1280 Elméleti kutatásokat folytatunk a felsőoktatási-tudományos, továbbá az állami és a piaci szféra számára a felsőoktatás, e-learning, t-learning, tudománypolitika, innováció, információs társadalom, tudománykommunikáció, mobilkommunikáció, tudományfilozófia, kommunikáció- és médiafilozófia, tudományszociológia terén (többek között a modern információs és kommunikációs technológiák hatásait, a tudományművelés és tudás-átadás kérdéseit vizsgálva).

Vállaljuk a tudománnyal és a felsőoktatással kapcsolatos kutatások teljes szakmai lebonyolítását és koordinálását a kutatási koncepció kidolgozásától az empirikus módszertan kialakításán keresztül egészen a statisztikai adat- és interjúelemzésig, illetve igény szerint a tanulmányírásig.