Blog

Világosság – bölcsészeti-akadémiai folyóirat

Egy folyóirat (újra)indítása egyszerre intellektuális és szakmapolitikai vállalkozás. S mint ilyen, formálódás : a közönség és a szerkesztői-szerzői szellemi bázis stabilizálódása próbálkozásokon, kezdeményezéseken s ezek visszajelzésein keresztül valósítható meg. Vagyis konkrét lapszámok készítése, kiadása és olvasói megmérettetése során.

Egy olyan nagy tradíciójú folyóiratnak pedig, mint a Világosság, a megújítása során nem szakadhat meg az a folyamatosság, ami időtállónak bizonyult témáihoz, hűséges szerzőihez, leginkább pedig igényes olvasóihoz köti. Ezért a korábban szerkesztőségünkhöz került anyagok megjelentetésével kezdtük meg a Világosság újrakiadását.

A külsejében is átalakuló új folyamban szerkesztőségünk továbbra is teret kíván adni a Világosság tradicionális, szakmai hitelességet nyújtó bázisa, a magyar szakfilozófiai kutatás szélesebb körben is érdeklődést keltő és befogadható írásainak. Szeretnénk, ha – miközben az egyenetlen színvonalú reflexiók egyre sokasodnak – lapunkban méltó szerepet kapna a tudástársadalom, az infokommunikációs technológiai változásoknak a klasszikus bölcsészettudományok körében megszülető recepciója. Vállalkozásunk egyik legfontosabb törekvése a tudománypolitikai súlyából feltűnően veszítő magyar társadalomtudomány rendszerváltozás utáni időszakának feldolgozása.

A Világosság most meginduló on-line kiadása interaktív formában reményeink szerint alkalmasnak bizonyul a folyóirat legfontosabb vállalt funkciójának kiteljesítésére: színteret biztosítani a megjelenő írások kapcsán kibontakozó tudományos diskurzusnak.

http://www.vilagossag.hu/

Megosztás