Blog

Az ember küzdelme – betekintés Liszt Ferenc h-moll zongoraszonátájába

Liszt Ferenc életét, munkásságát állandó szellemi nyugtalanság jellemezte; hajtotta őt egy szenvedélyes vágy a mélyebb igazságok megismerése iránt. Életművében gyakran foglalkozik Mennyországgal és Pokollal, áldással és átokkal, szenvedéssel és megdicsőüléssel, vétkezéssel és kegyelemmel. Ennek az útkeresésének a lényegét testesíti meg a h-moll szonáta, Liszt legnagyobb alkotása a szóló zongorára írottak közül. Holics László szerint a darab zenei anyagába Liszt Ferenc az őt mindig is foglalkoztató Faust-témakör hőseit, illetve az általuk megszemélyesített emberi tulajdonságokat fogalmazta bele.

Időpont: 2011. október 11. 18h

Vendégünk: Holics László, PTE Művészeti Kar, Zeneművészeti Kar, zongoraművész és –tanár, egyetemi tanársegéd

A beszélgetés két részletben megnézhető:Az ember küzdelme I. és Az ember küzdelme II.

Megosztás